May 22, 2022

บิ๊กตู่ แถลงด่วน 1 พ.ย.เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไม่ต้องกักตัว

~

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวผ่านรายการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจว่า เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ โดยไม่ต้องกักตัว

~


ประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน หนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมา เราได้ผ่านความท้าทายที่หากไม่นับช่วงเวลาศึกสงคราม นี่ถือเป็นความท้าทาย ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดใน

~

ประวัติศาสตร์ชาติไทย จากการ เป็นวิกฤตการณ์ที่ไม่มีใครในประเทศ ไม่ได้รับผลกระทบ

~

เช่นเดียวกันก็ไม่มีประเทศไหนในโลก ที่ไม่ได้รับผลกระทบที่ผ่านมา เป็นความหนักใจที่สุดในชีวิตของตนด้วย ที่ต้องตัดสินใจเลือก ระหว่างปกป้องชีวิตคน กับปกป้องการทํามาหากิน เป็น 2 ทางเลือกที่ไม่สามารถแยกขาดออกจากกันได้

~


เมื่อเราเลือกที่จะปกป้องชีวิตประชาชน กลับต้องทําให้ชีวิตเหล่านั้นพบเจอกับความยากลําบากในการทํามาหาเลี้ยงชีวิต ต้องอยู่อย่างไม่มีรายได้ หรือหากเราเลือกที่จะปกป้องการทํามาหากินตามปกติของประชาชน

~


เราคงต้องเจอกับการสูญเสียชีวิต ที่อาจจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเสาหลักที่หาเลี้ยงครอบครัวเรา การต้องเจอกับทาง

~

เลือกแบบนี้ ทําให้เราต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ช้าไม่ได้ และเราทําแบบ รอดูสถานการณ์ก่อนไม่ได้

~

ในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศที่เป็ นนักท่องเที่ยวสําคัญของประเทศไทยต่างค่อยๆ เริ่มอนุญาตให้ประชาชนของเค้า เดินทางได้โดยไม่มีเงื่อนไข

~

ที่ยุ่งยากมากมาย อย่างเช่น อังกฤษ ตอนนี้เพิ่งจะอนุญาตให้ประชาชนเดินทางมาประเทศไทยได้โดยไม่ยุ่งยาก หรืออย่าง สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ก็เพิ่งเริ่มผ่อนคลายเงื่อนไข ในการเดินทางไปต่างประเทศของประชาชน

~

ดังนั้น ตั้งแต่แรกเริ่มที่เราต้องเผชิญหน้ากับการแพร่ ผมเลือกที่จะไม่ยอมให้มันมาพราก ของพี่น้องคนไทยไป เหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก

~

เพราะฉะนั้น ผมได้ตัดสินใจอย่างชัดเจนแน่วแน่ ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขที่ยอดเยี่ยมของเรา ที่มีอยู่มากมายหลายท่าน เราลง

~

มือทําอย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้มาตรการที่เข้มงวดต่างๆ พร้อมกับขอความร่วมมือจากประชาชนคนไทยด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในสังคม เผชิญหน้ากับวิกฤตที่เกิดขึ้น

~


วันนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลกในการปกป้องรักษาชีวิตของประชาชน และด้วยความเสียสละอย่างมหาศาล อดทนเจอ

~

กับความยากลําบากในการทํามาหากินเสียรายได้ เสียเงินเก็บ ธุรกิจพัง สิ่งเหล่านี้ คือสิ่งที่พวกเราแลกไป เพื่อรักษาพ่อแม่พี่น้อง และเพื่อนของเราเอาไว้ ให้พวกเขายังคงอยู่กับเราในวันนี้

~


วันนี้ ความเสี่ยงในเรื่องการสูญ เสีย ที่จะเกิดจากการแพร่ ในประเทศไทย กําลังค่อยๆ ลดลง ถึงแม้ว่า ความเสี่ยงนั้นจะยังมีอยู่ และเรายังต้องระวัง รักษา

~

ความสามารถของระบบสาธารณสุข โรงบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ของเราอยู่ก็ตาม

~


ตอนนี้ถึงเวลาแล้ว ที่เราต้องค่อยๆ เตรียมตัว กล้าที่จะเผชิญหน้ากับcv โดยมีความพร้อมเรื่องยารักษาและvcป้องกันมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อไปอีกไม่นาน เราก็จะ

~

ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับมันเหมือนกับอื่นๆ ที่กลายเป็นประจําถิ่นวันนี้ ผมอยากประกาศ หนึ่งก้าวเล็กๆ แต่เป็นก้าวที่สําคัญ ที่เรากําลังจะเดินหน้า บนเส้น

~

ทางที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชน สามารถกลับมาทํามาหาเลี้ยงตัวเองกันได้อีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.